โต้ "ธีรยุทธ บุญมี" ในรายการเหลียวหลังฯ โดย อ.ธิดา ถาวรเศรษฐทีมข่าว นปช.
20 มกราคม 2557


เมื่อ 15 ม.ค. 57 นายธีรยุทธ บุญมี ได้แสดงทัศนะทางการเมืองเรื่อง "สุดท้ายของระบอบทักษิณ สร้างรากฐานใหม่ให้ประเทศไทย" นั้น ในรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย อ.ธิดา ได้ตอบโต้ในทุกประเด็นที่เป็นทัศนะของนายธีรยุทธอย่างละเอียด ทีมงานเห็นว่ามีประโยชน์และควรเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้ทราบจึงรวบรวมคลิปรายการเหลียวหลังทั้ง 2 ตอนมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกครั้ง

คลิปโต้ธีรยุทธ บุญมี (ตอน 1)