เตรียมพบกับ UDD TV เร็วๆนี้เตรียมพบกับช่องโทรทัศน์ นปช. หรือ UDD TV โทรทัศน์ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ทางดาวเทียมไทยคม C-band ความถี่ 3880MHz แนวการรับ V Symbol rate 30000KsPs เร็วๆนี้

ท่านจะได้พบกับข่าวสารจากแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติโดยตรง และได้รับชมรายการจากแกนนำ นปช. เช่นคุณณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ คุณจตุพร พรหมพันธุ์ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ คุณหมอเหวง โตจิราการ ฯลฯ และของผู้รักประชาธิปไตยคนอื่น เช่นของคุณสมบัติ บุญงามอนงค์ (หนูหริ่ง) เป็นต้น