[คลิป] ข้อแถลงและการอภิปรายของ ‘สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย’

ชมคลิปวิดีโอการอ่านแถลงการณ์และการอภิปรายของนักวิชาการกลุ่ม ‘สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย’ หรือ สปป. (Assembly for the Defense of Democracy: AFDD) เพื่อคัดค้านข้อเสนอการตั้งสภาประชาชน และการเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีพระราชทานโดยอ้างมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ ที่เสนอโดย กปปส.และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. นอกจากนี้ สปป.ยังมีเรียกร้องไม่ต้องการให้มีการนำสถาบันกษัตริย์มาเกี่ยวการเมือง ทหารต้องไม่แทรกแซงการเมือง และต้องการรักษาและขยายพื้นที่สิทธิเสรีภาพ-พื้นที่ประชาธิปไตย โดยงานดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ‘แถลงการณ์ถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)’เกษียร เตชะพีระ ‘ประเทศไทยยังมีทางออกที่ไม่ต้องนองเลือด’วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ‘นายกรัฐมนตรีพระราชทานในทางกฎหมายเป็นไปได้หรือไม่’ปิยบุตร แสงกนกกุล ‘กำเนิดและที่มาของสภาประชาชนในประเทศต่างๆ’ประจักษ์ ก้องกีรติ ‘สรุปประเด็นข้อเสนอของ สปป.’ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ‘ชนชั้นกลางกับประชาธิปไตยไทย’


สปป.ตอบคำถามสื่อมวลชนที่มา ประชาไท