เอกอัครราชฑูตออสเตรเลียฯและคณะ เข้าเยี่ยมประธานนปช.ทีมข่าว นปช.
6 ธันวาคม 2556

วันนี้(6 ธ.ค.56) เมื่อเวลา 15.00 น.ที่ศูนย์ประสานงานนปช.แดงทั้งแผ่นดิน คุณเจมส์ ไวส์ เอกอัครราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยม พบปะ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานนปช.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้คุณเจมส์ ไวส์ เอกอัครราชฑูตออสเตรเลียฯยังได้แสดงความห่วงใยในสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้ด้วย