อัครราชทูตที่ปรึกษาทางด้านการเมืองจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบประธานนปช.ทีมข่าว นปช.
3 ธันวาคม 2556วันนี้(3/12/56) เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ประสานงานนปช.แดงทั้งแผ่นดิน Mr.Osamu Izawa อัครราชทูตที่ปรึกษาทางด้านการเมืองจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ดร.ซายะ คิบะ เข้าพบปะสนทนากับอ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานนปช.เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้