เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ต่างประเทศกับการเมืองไทยทีมข่าว นปช.
21 ธันวาคม 2556

รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย  (ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.00 - 19.00 น.) ประเด็น "ต่างประเทศกับการเมืองไทย" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 โดย อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และผู้ดำเนินรายการ คุณณิชชนันทน์  แจ่มดวง

ในเทปนี้ อ.ธิดา ได้คุยให้ฟังถึงเรื่องที่ได้ไปงานวันชาติและฉลอง 80 ปี จักรพรรดิ์ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 56 และต่อเนื่องที่กลุ่ม คปท. ได้เดินขบวนไปหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งตระโกนด่าทอว่าทางสหรัฐอเมริกาเข้าข้างรัฐบาล  และในเบรคหลังได้พูดถึงเรื่องการวางตัวของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง  รายละเอียดต่าง ๆ สามารถรับชมได้จากคลิปรายการค่ะ