เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : เวทีเสวนา "ประเทศไทยของเราจะไปทางไหน"ทีมข่าว นปช.
17 ธันวาคม 2556

รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย (ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.00-19.00 น.) ประเด็น "เวทีเสวนา ประเทศไทยของเราจะไปทางไหน" ออกอากาศวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 โดย อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ

ในเทปนี้ อ.ธิดา ได้พูดถึงความพยายามของรัฐบาลและกลุ่มประชาชนที่ต้องการจัดเวทีหาทางออกประเทศไทยและว่าด้วยการปฏิรูป ใช้ชื่อเวทีว่า "ประเทศไทยของเราจะไปทางไหน?"  ขณะนี้จริง ๆ แล้วมีสองทางเท่านั้นคือคุณจะเอาประชาธิปไตยหรืออภิชนาธิปไตย (อำมาตยาธิปไตย)  และ อ.ธิดา ได้พูดถึงบรรยากาศในการเสวนาครั้งนี้รวมถึงข้อคิดเห็นของแต่ละภาคส่วน, แต่ละองค์กร, แต่ละหน่วยงาน ที่นำเสนอและแสดงจุดยืนต่อเวทีเสวนานี้  รายละเอียดโปรดติดตามได้จากคลิปรายการด้านล่างค่ะ