แถลงข่าวนปช."ในสถานการณ์ปัจจุบัน" ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556 (ชมคลิป) :ทีมข่าว นปช.
16 ธันวาคม 2556


วันนี้ (16 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.00น. กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อกล่าวว่าวิกฤตทางการเมืองเข้มข้น พูดสั้นๆเรายังยืนยันและจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนไปจากนี้ว่า ประเทศไทยต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตามพระราชกฤษฏีการยุบสภา กำหนดการเลือกตั้งที่ชัดเจนแล้ว การพูดแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยแก้ไขกฏกติกาต่างๆเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควร เปิดกว้าง และหาแนวทางร่วมกันให้ได้ รัฐบาลหลังการเลือกตั้งต่อจนทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันทำสิ่งนั้น
นายณัฐวุฒิกล่าวต่อ สิ่งที่นายสุเทพได้ประกาศอยู่ต่อเนื่องทุกวันเช่นกันคือ ถ้านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลาออกจากการรักษาการทุกอย่างจะจบ ผมเรียนว่าไม่จบเพราะถ้าทำตามที่นายสุเทพบอก สิ่งที่จะจบมีอย่างเดียวคือระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยถึงจุดจบ การต่อสู้ของประชาชนจะถึงจุดเริ่มต้น และคนไทยไม่ควรที่จะเผชิญหน้ากันในสถานการณ์ที่ต้องเลือกว่าจะเอา ประชาธิปไตยหรือเอาเผด็จการ คำถามนี้ไม่ควรเป็นคำถามในสังคมไทยในปี2556 ขอให้นายสุเทพรู้ไว้ว่าสิ่งที่ประกาศนั้นเป็นสิ่งที่เกินกว่าคนไทยจะรับได้ และเรียกร้องไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่า การประชุมกรรมการบริหารพรรคทั้ง2วันนี้ท่านจะเลือกใครเราไม่ก้าวล่วง เพราะการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่น่าจะเป็นประเด็นให้ต้องถกเถียงกันในที่ ประชุมพรรค เพราะถ้าประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบบรัฐสภาในฐานะพรรคใหญ่พรรคเก่าแก่ที่สุด ของประเทศไทย เมื่อรัฐบาลยุบสภาก็ต้องเดินหน้าเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง เรียนไปยังคนไทยทั้งประเทศถ้าไม่ต้องการสภาเทือกตั้ง ไม่ต้องการนายกเทือกตั้ง ไม่ต้องการคณะรัฐมนตรีเทือกตั้ง และไม่ต้องการคณะกรรมการใดๆ สุดที่เทือกจะตั้งก็ต้องร่วมกันแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการเลือกตั้งในวัน ที่2กุมภาพันธ์2557นี้

ขอแสดงความชื่นชมท่าทีของเหล่าทัพผ่านท่านปลัดกระทรวงกลาโหมผ่านท่านพล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่คนทั้งโลกจะได้จดจำ ว่าแม่กองของกองทัพไทยแสดงบทบาทร่วมแนวทางประชาธิปไตย รักษากฏกติกาให้กับประเทศ

ด้านอ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานนปช.กล่าวว่า ส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าประเทศไทยควรจะไปทางไหน นปช.และคนเสื้่อแดงทั้งหมดเราเห็นพร้องต้องกันว่า เส้นทางที่จะไปยังเป้าหมายก็คือระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของ ประชาชนไทยอย่างแท้จริง หรืออำนาจประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะฉะนั้นจะไปทางไหน เราก็ต้องไปตามทิศทางระบอบประชาธิปไตย จะไปอย่างไรก็ต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตย ประชาธิปไตยโดยใช้ท้วงทำนองเผด็จการใช้คนจำนวนหนึ่งมาบีบบังคับอย่างนี้เขาไม่เรียกว่า วิธีการประชาธิปไตย เราจึงต้องใช้ครรลองประชาธิปไตย ใช้กฏหมายใช้รัฐธรรมนูญ แม้เราจะเกลียดรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาก ก็เพื่อรักษาให้ประเทศนี้สามารถอยู่ในครรลองประชาธิปไตยได้ คือต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฏหมาย วิกฤตการเมืองที่มีเป้าหมายทางการเมืองต่างกัน ให้ยึดถือระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความเสมอภาคทางการเมืองและหลักการยอมรับ เสียงส่วนใหญ่ ภายใต้ความเท่าเทียมกันคือ หนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียง ไม่มีใครได้เกินกว่านั้น

ในขณะที่กลุ่มนายสุเทพและอภิสิทธิชนจำนวนหนึงไม่สามารถยอมรับระบอบ ประชาธิปไตยได้ เส้นทางที่เขาไปเป้าหมายก็คือ อาจเรียกชื่อเดิมอำมาตยาธิปไตย หรืออีกชื่อใช้กับคนที่อยู่ในฐานะชนชั้นนำและชนชั้นสูงที่เรียกว่า "อภิชนาธิปไตย" คล้ายกระบวนการที่เป็นอนาธิปไตยไม่ได้คำนึงถึงกฏหมาย ประเทศไทยมีทางสองแพร่ง เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะไปทางไหน สำหรับเราก็คือเดินไปสู่ประชาธิปไตยปฏิเสธความวุ่นวายอนาธิปไตย ต้องการให้รัฐธรรมนูญและกฏหมายเป็นเส้นทางดำเนินให้บรรลุเป้าหมาย โดยวันที่2กุมภาพันธ์2557 ต้องมีการเลือกตั้งให้ได้

ด้านนายจตุพร พรหมพันธุ์กล่าวว่า ขณะนี้บรรยากาศคล้ายๆกับพ.ศ2549 เต็มที เพียงแต่ฝ่ายของเรานั้นมีบทเรียนอย่างครบถ้วน ย้ำอีกครั้งว่าคำว่าการปฏิรูปประเทศไทยการปฏิรูปการเมือง นั้นคือการถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้น เพราะเป้าหมายแท้จริงนายสุเทพไม่สามารถอธิบายถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย แต่กปปส.เขาต้องการจะสื่อสารว่าประเทศไทยจะต้องมีการปฏิรูปก่อนที่จะมีการ เลือกตั้ง การวางกฏกติกาให้บริสุทธิ์ยุติธรรมมากกว่าปัจจุบันนี้จะทำอย่างไร ไม่ได้มีความคิดใดๆออกจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แต่พูดเพื่อให้คนเกิดจินตนาการว่า บ้านเมืองมีการทุจริตการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างกติกาขึ้นมาใหม่ นักการเมืองได้มาก็เพราะการซื้อเสียง ดังนั้นจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งก่อนไม่ได้

การเลือกตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมา เลือกตั้งครั้งแรก 6 มกราคม 2544 รธน.ปี40 ได้กำหนดให้กกต.เข้ามาดูแลการเลือกตั้ง เดิมเป็นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างที่มีพระราชกฤษฏีกายุบสภากำหนดให้มีการเลือกตั้ง รัฐบาลมีข้อห้ามมากมายถ้าจะดำเนินการสิ่งใดต้องขออนุญาต กกต.จึงอยู่ในอำนาจของ กกต.ไม่ใช่รัฐบาล ถามนายสุเทพว่าคุณจะทำยังไงให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม เพราะคุณถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาทุจริตการเลือกตั้ง คุณจะอธิบายให้ประชาชนฟังอย่างไร เพราะคุณไม่บริสุทธิ์