เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ท่าทีของนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยและอนุรักษ์นิยม (ต่อ)ทีมข่าว นปช.
14 ธันวาคม 2556

รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย (ออกอากาศทุกวัน เวลา 08.00 - 19.00 น.) ประเด็น "ท่าทีของนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยและอนุรักษ์นิยม (ต่อ)" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 โดย อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ

ทางทฤษฎี  ในประเทศไทยนั้นปัญญาชนคนชั้นกลางจะพึงพอใจในสถานะที่เป็นอยู่  อนุรักษ์นิยมอยู่ในฐานะครอบงำทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในประเทศไทย จึงไม่อยากแบ่งปันโภคทรัพย์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่และคนชั้นล่าง  ต่อมา อ.ธิดา ได้พูดถึงที่ประชุมของอธิการบดีออกมาชี้นำทางการเมืองซึ่งความจริงไม่มีสถานะองค์กร  ไม่ใช่ตัวแทนทางความคิดของมหาวิทยาลัย  อาจารย์ยังได้บอกว่ามีอาชีพที่ควรระมัดระวัง คือ ผู้พิพากษาหรือศาล แพทย์ ครู  ถ้าหากสามอาชีพนี้เลือกข้างทางการเมือง  ไม่วางตัวเป็นกลาง  มันก็จะเกิดความเสียหายขึ้นในแผ่นดิน  รายละเอียดสามารถติดตามได้จากคลิปรายการได้เลยค่ะ