(ชมคลิป)ณัฐวุฒิ แถลง "ท้าแกนนำกปปส.ลาออกจากสมาชิกพรรคปชป.ไม่รับตำแหน่ง5ปีเพื่อแสดงความจริงใจ"
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และแกนนำนปช. แถลงว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส. มีเป้าหมายขั้นต่อไปที่ขัดหลักประชาธิปไตย และเจตนารมณ์โดยรวมของสังคมไทย โดยแกนนำกปปส.ประกาศจะล้มการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 ก.พ. 57 ซึ่งตนขอให้แกนนำกปปส.ทบทวน และยุติความเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าว เพราะการที่รัฐบาลประกาศยุบสภานั้น เป็นการให้โอกาสแก่คนไทยทั้งประเทศตัดสินใจใช้อำนาจประชาชนตามกติกา ไม่ใช่ปล่อยให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกำหนดทิศทางบ้านเมืองโดยอ้างอำนาจนอกระบบ และวิธีการเคลื่อนไหวนอกกติกา

ทั้งนี้สิ่งที่นายสุเทพ เทิอกสุบรรณ เลขาธิการกปปส. ประกาศว่าหลังจากล้มการเลือกตั้งแล้วจะให้มีการตั้งสภาประชาชน เห็นว่าการตั้งสภาประชาชนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน อีกทั้งโครงสร้างของสภาดังกล่าว ก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามวิถีทางประชาธิปไตย ส่วนที่ระบุว่าผู้ที่จะเป็นสมาชิกสภาประชาชน 300 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากทุกสาขาอาชีพนั้น กระบวนการเลือกตั้งเป็นอย่างไร เพราะที่ผ่านมาการเลือกตั้งจากทุกสาขาอาชีพ ถือเป็นการสรรหา ที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วม

ส่วนผู้ที่จะเป็นสมาชิกสภาประชาชนอีก 100 คน ซึ่งกปปส. เป็นผู้แต่งตั้งมาเอง เชื่อว่าประชาชนจะตั้งคำถามว่ากปปส.เป็นใคร ถืออำนาจกฎหมายใดมาใช้แต่งตั้ง และการระบุว่าสมาชิกสภาประชาชน 100 คนนี้ต้องไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เพราะแกนนำกปปส.ล้วนเป็นคนของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง จึงขอให้แกนนำกปปส. อีก 8 คน นอกจากนายสุเทพ ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และยุติการเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจ และจะตรงกับสิ่งที่กปปส. ประกาศว่าผู้ที่เป็นสมาชิกสภาประชาชนต้องไม่มารับตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี หลังจากพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาประชาชน ซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวของตน จะทำให้ประชาชนได้เห็นว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มดังกล่าวเป็นการทำเพื่อปฏิรูปประเทศไทย หรือทำเพื่อพรรคการเมืองบางพรรคโดยอ้างมติของประชาชน

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า การที่กปปส.ประกาศจะปฏิรูปประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงสร้างกลไกปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ตนขอให้ถูกนำไปบรรจุไว้ในนโยบายของพรรคการเมือง เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งให้ประชาชนนำไปเปรียบเทียบตัดสินใจว่า เห็นด้วยหรือไม่ก่อนลงคะแนนเลือก ขณะเดียวประชาชนหลายภาคส่วนต้องการให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของบ้านเมือง ดังนั้นนายสุเทพ จึงควรยอมรับแนวทางการเลือกตั้ง แต่ถ้ากปปส.ยังคงที่จะล้มการเลือกตั้ง เมื่อถึงคราวจำเป็นอาจจะได้เห็นพลังของประชาชนอีกกลุ่มที่พร้อมออกมาแสดงออกโดยสันติวิธีว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน ซึ่งทางนปช. กำลังเตรียมออกแบบการเคลื่อนไหวโดยสงบ และไม่มีการเผชิญหน้า

ที่มา Facebook นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ