***เลื่อนการแถลงข่าววันนี้เป็น 15.00 น.***ทีมข่าว นปช.
9 ธันวาคม 2556

ตามที่แจ้งข่าวไปยังผู้สื่อข่าวและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยว่า วันนี้จะมีการแถลงข่าวในเวลา 13.00 น. นั้น  ขอเรียนให้ทราบว่ามีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการแถลงข่าวออกไปเป็นเวลา 15.00 น.  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ