"ปู" แถลงรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวก เปิดเวทีเชิญทุกฝ่ายหารือแนวทางปฏิรูปประเทศ 15 ธค.นี้เวลาประมาณ 14.25 น.  วันที่ 12 ธ.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี เปิดแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่า รัฐบาลเสนอให้ควรมีการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันในอนาคต โดยเห็นว่าควรร่วมกันหารือก่อนเลือกตั้งและเสนอว่าควรมีการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันในอนาคต ว่าหลังเลือกตั้งจะปฏิรูปประเทศอย่างไรให้ได้ความร่วมมือจากทุกส่วน ทั้งนี้ รัฐบาลได้พิจารณาทุกส่วน สถาบันต่างๆ และประชาชนได้ฟังความเห็นดังกล่าวและข้อมูลต่างๆ ในสังคมเพื่อระดมความเห็นก้าวหน้าของประเทศ

"ดิฉันขอเรียนว่ารัฐบาลยินดีช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดเวทีดังกล่าวขึ้นขอให้ปลัดสำนักนายกฯ โดยนายธงทอง จันทรางศุ เป็นผู้รับผิดชอบไปดำเนินการเบื้องต้นให้ปลัดสำนักนายกฯ เชิญชวนภาคส่วนต่างๆ ตัวแทนพรรคการเมือง เอกชน ธุรกิจ ภาคราชการ สถาบันการศึกษา ประชาคมทุกกลุ่ม การเมืององค์กรต่างๆ นักกฎหมาย นักวิชาการ สื่อ และหลายภาคส่วนที่หลากหลาย ร่วมกันหาทางออกร่วมกัน"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกเปิดเวทีนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายถกปัญหาดำเนินการในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรให้ไทยก้าวไปข้างหน้าในแบบความเป็นจริงที่จะปฏิบัติได้ จึงขอเชิญประชุมกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดยปลัดสำนักนายกฯจะอำนวยความสะดวกจัดเวทีนี้ให้ รัฐบาลหวังว่าประชุมหารือกันก็จะเปิดกว้าง รับฟังข้อเสนอที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายสังคมไทยมองเห็นแนวทางแก้ไขและเห็นชอบสอดคล้อง ซึ่งเป็นทางออกหนึ่งที่รัฐบาลขออนุญาตนำเรียนเสนอประชาชน

ที่มา ข่าวสด