นพ.เหวง แจ้งความกองปราบฯ เอาผิด ‘สุเทพ’ ข้อหากบฏ

ผมเป็นตัวแทนสส.อีก4รวมผมเป็น5ไปร้องทุกข์กล่าวโทษสุเทพเทือกสุบรรณและพวกว่าเป็นกบฏในราชอาณาจักรเพราะ ยุบสภาก็ไม่เลิก นายกฯลาออกก็ไม่เลิก ต้องการรัฐบาลประชาชนต้องการสภาประชาชนต้องการกติกาบ้านเมืองใหม่ ก็คือต้องโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์โค่นล้มรัฐสภา เขียนรัฐธรรมนูญกันเอง เข้าข่ายกบฏตามมาตรา113ประมวลอาญา ไปร้องที่กองปราบปรามใกล้ห้าแยกลาดพร้าวครับ เพื่อนๆแจ้งความที่ทุกสน.ได้ทั่วราชอาณาจักรครับ
นพ.เหวงโตจิราการ 28พฤศจิกายน2556 13.55น.


หนังสือ “ร้องทุกข์กล่าวโทษ”นายสุเทพ เทือกสุบรรณในข้อกล่าวหา “เป็นกบฏต่อแผ่นดิน”

รัฐสภา    ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กทม.10300

28 พฤศจิกายน 2556

เรื่องขอ “ร้องทุกข์กล่าวโทษ” นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมพวก ในข้อกล่าวหา “เป็นกบฏ ต่อแผ่นดิน
เรียน    ผู้บังคับการกองปราบ
อ้างถึง    การนำพาประชาชนไปบุกรุกสถานที่ราชการและกระทรวงหลายแห่งและการประกาศตั้ง
    รัฐบาลประชาชนและสภาประชาชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาข่าวจากสำนักข่าวประชาไทจำนวน 8 หน้า
  
 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป นายสุเทพ เทือกสุบรรณและ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์อีก8คน ได้ตั้งเวทีปราศรัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ จนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาได้เคลื่อนกำลังไปบุกรุกและยึดกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณด้วยความมุ่งหมายที่จะขัดขวางการทำงานของข้าราชการไม่อาจจะทำหน้าที่ได้เป็นปกติอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

    ต่อมาในวัน 27 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา นายสุเทพ เทือกสุบรรณและคณะก็ได้เคลื่อนกำลังไปบุกรุกสถานที่ราชการอีกหลายแห่ง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รวมทั้ง ที่ทำการศาลากลางจังหวัดหลายแห่งทั่วประเทศ เป็นต้น

พร้อมกับได้ตั้งมั่นที่อาคารบีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และได้ประกาศว่าการดำเนินการทั้งหมดนี้ เพื่อก่อตั้ง “รัฐบาลประชาชน สภาประชาชน แม้รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะประกาศยุบสภา หรือลาออกก็ไม่สามารถยุติการกระทำดังกล่าวได้” ดังที่นายสุเทพเทือกสุบรรณได้ประกาศที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาดังนี้

“ไม่มีการต่อรอง ยุบสภาประชาชนที่นี่เขาก็ไม่เลิก นายกรัฐมนตรีลาออกเขาก็ไม่เลิก ประชาชนที่นี้จะเลิกก็ต่อเมื่ออำนาจรัฐตกอยู่ในมือประชาชน จัดตั้งสภาประชาชนและจัดตั้งรัฐบาลประชาชน ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างแท้จริงสมบูรณ์แบบไม่ได้เป็นแต่ในเปลือก” สุเทพ กล่าว

การดังกล่าวจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ “ต้องมีการทำลายรัฐบาลยิ่งลักษณ์และรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ดังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญลงไปเสียก่อน”
ย่อมเท่ากับนายสุเทพเทือกสุบรรณ ได้ใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อทำลายอำนาจ นิติบัญญัติ อำนาจบริหารลงไป อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา113ในประมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดเจน
พวกกระผมจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษ นายสุเทพเทือกสุบรรณและคณะ ในข้อหา “เป็นกบฏต่อแผ่นดิน”เพื่อให้กองปราบได้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ