ศาล รธน.นัดฟังคำตัดสินปมแก้ไขที่มา ส.ว. 20 พ.ย.

ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำตัดสินวันที่ 20 พ.ย.56 เวลา 11.00 น. ในคำร้องกรณีที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา, นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา รวม 312 คนได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ว่าจะเป็นการที่เข่าข่ายล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 68 หรือไม่

"ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัย จึงให้งดไต่สวน และให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องแถลงปิดคดีภายใน 7 วัน...นัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 20 พ.ย.56 เวลา 11.00 น." นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญระบุ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ