ประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวและเสวนาเรื่อง "จากพฤษภา35 ถึงพฤษภา53 อีกกี่พฤษภาสู่ประชาธิปไตย " 17 พ.ค.57
เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์อันเป็นประวัติศาสตร์สำคัญในวันพฤษภาประชาธรรม2535 เวียนมาครบรอบ 22 ปี  มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายเดือนตุลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนและพิทักษ์ปกป้องไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของระบอบประชาธิปไตย จึงร่วมกันจัดงานในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557นี้ ระหว่างเวลา 13.00 น.- 16.30 น. ณ ห้องจันทาพร โรงแรมกานต์มณี ถนนประดิพัทธ์ กทม.  โดยกำหนดให้มีการแถลงข่าวเสนอจุดยืนต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันและจัดเสวนาหาทางออกของสังคมไทย
                       

 ทางมูลนิธิขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวันและเวลาในเอกสารกำหนดการแนบท้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน  และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้