กรุงเทพเกิดประเทศใหม่ขึ้น 2 ประเทศ ???

จากเฟสบุ๊ค "นพ.เหวง โตจิราการ" วันที่ 22 เมษายน 2557ประเทศนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
1. แผ่นดินขนาดแน่นอน
2. ประชากรจำนวนแน่นอน
3. มีอำนาจอธิปไตยเหนือแผ่นดินและประชากรดังกล่าว
4. มีระบบบริหาร  ระบบเศรษฐกิจของตน

ในวันนี้ประเทศไทยมีสามประเทศแล้ว  ใช่หรือไม่ใช่ครับ!!!

อยากให้เพื่อน ๆ ลองช่วยกันพิจารณา
1. ประเทศไทย ของประชาชนไทยกว่า 99.99%
2. ประเทศ (เทพเทือก? หรือจะเรียกอะไรดี?)  ประเทศสุเทพ  เทือกสุบรรณ?
    เพราะ
    2.1 มีพื้นที่แน่นอน  คือสวนลุมพินี
    2.2 มีประชากรแน่นอนประมาณ 4,000 คน เป็นพวกจรจัดจำนวนหนึ่ง  เป็นสาวกของเทพเทือกจำนวนหนึ่ง  และเป็นกองทหารของเทพเทือกจำนวนหนึ่ง (ประมาณกว่าสองพันนาย)
    2.3 มีอำนาจอธิปไตยของตนเอง  มีกองทัพของตน  มีกฎหมายของตน  มีศาล (เตี้ย) ของตน  ถ้าใคร   ไม่ใช่พวกเข้าไป "ตาย" !!!
    2.4 มีระบบบริหาร  เทพเทือกปราศรัยทุกค่ำคืน  ประชากรต้องรับฟังคำปราศรัยที่เปรียบเสมือนกฎหมายจากปากสุเทพ  มีระบบเศรษฐกิจของตน (เดินหาเงิน)
3. ประเทศ (โล้สอิสระ? หรือจะเรียกประเทศพุทธอิสระ?)
    เพราะ
    3.1 มีพื้นที่แน่นอน  คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  อาจจะขยายไปถึงโรงแรมมิราเคิลแกรนด์
    3.2 มีประชากรแน่นอน  ประมาณ 1,000 คน เป็นทหารของโล้นอิสระเกือบพัน  และที่เหลือเป็นสาวกของโล้นอิสระ
    3.3 มีอำนาจอธิปไตยของตน  มีกองกำลังอาวุธของตน มีศาล (เตี้ย) ของตน  มีกฎหมายของตน  ใครไม่ใช่พวกเข้าไป "ตาย" !!!
    3.4 มีระบบบริหารของตน  ให้คำสั่งสอนเป็นคัมภีร์  เดินทางไปสั่งการตามสถานที่ต่าง ๆ (ขอเงินจากสถานที่ที่ตนไป เช่น โรงแรมเอสซีปาร์ค)

ผบ.ทบ. ของประเทศไทยไปอยู่เสียที่ไหนครับ?
เพราะกองทัพไทยมีหน้าที่หกห้องอธิปไตยของชาติไทย  แต่กลับอนุญาตให้มีอีกสองประเทศผุดงอกโผล่ขึ้นมาใจกลาง กทม. ตำตาแล้ว ใช่หรือไม่ใช่?

ผบ.ทบ. ไม่เห็นทำอะไรเลย  หรือรู้เห็นเป็นใจให้พวกเขา "เฉือนแผ่นดินใจกลาง กทม. ตั้งเป็นประเทศใหม่" ใช่หรือไม่?  ครับ.

นพ.เหวง โตจิราการ
22  เมษายน  2557