เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : สังคมโลกและการเลือกตั้ง 2 ก.พ.ทีมข่าว นปช.
2 กุมภาพันธ์ 2557