เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ม็อบกบฏปลุกแรงกระเพื่อมทีมข่าว นปช.
11 มกราคม 2557