สมาคมทนายความ ยื่นศาลรธน. สั่งม็อบยุติชุมนุม-พ่วงยุบปชป.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย นำโดยนายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมฯ และคณะ เข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 กรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปัตย์ ได้กระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือไม่

 โดยนายนรินท์พงศ์ กล่าวว่า เวลานี้ประเทศไทยกำลังเกิดวิกฤตทางการเมือง ที่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 3 คนในคำร้อง ที่มีการชุมนุมมาเป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว อีกทั้งการชุมนุมเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและกฎหมาย ดังนั้นขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้ผู้ถูกร้องยุติการชุมนุมที่มีลักษณะของการปิดล้อม เข้ายึด บุกรุกสถานที่ราชการ สถานที่ของเอกชน ปิดให้บริการสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และไม่ให้มีการชุมนุมเพื่อล้มล้างรัฐบาล รัฐธรรมนูญและการปกครอง แต่ให้ชุมนุมตามกรอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 รวมทั้งขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี