เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ท่าทีของนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอนุรักษ์นิยมทีมข่าว นปช.
13 ธันวาคม 2556

รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย (ออกอากาศทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 18.00 - 19.00 น.) ประเด็น "ท่าทีของนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอนุรักษ์นิยม" ออกอากาศวันพฤหัสที่ 12 ธันวาคม 2556 โดย อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และแขกรับเชิญ อ.จรัล  ดิษฐาอภิชัย

ในเทปนี้ อ.ธิดาและแขกรับเชิญ ได้วิเคราะห์ถึงบทบาทของปัญญาชน-นักวิชาการกับการต่อสู้ของประชาชน ในขณะนี้มีแนวคิดอยู่สองกลุ่ม คือกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนหรืออยู่ข้างพลังอนุรักษ์นิยม เช่น กลุ่มที่ประชุมอธิการบดี, คุณธีรยุทธ  บุญมี  เป็นต้น  และอีกกลุ่มอยู่ข้างพลังประชาธิปไตย  หรือ นักวิชาการที่ตั้งกลุ่มว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย  รายละเอียดติดตามได้จากคลิปรายการข้างท้ายค่ะ