นปช.ขอความร่วมมือเว็บแนวร่วมใช้สัญล้กษณ์ไม่ซ้ำกับสัญลักษณ์ของ นปช.เพื่อลดความสับสน

25 มกราคม 2557

เนื่องจากในสถานการณ์นี้มีเว็บไซต์และเฟซบุ๊กผู้รักประชาธิปไตยมากขึ้นเพื่อนำข่าวสารเผยแพร่ในสมรภูมิออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์และเฟซบุ๊กบางแห่งได้นำสัญลักษณ์ของ นปช. ไปใช้ ซึ่งอาจสร้างความสับสนว่าข่าวสารที่ออกไปเป็นข่าวจาก นปช. โดยตรง และอาจถูกนำไปขยายผลโดยฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการปลุกปั่นยุยงให้เกิดความเข้าใจผิดและความเกลียดชังได้ ทาง นปช. จึงขอความร่วมมือเว็บแนวร่วมใช้สัญล้กษณ์ไม่ซ้ำกับสัญลักษณ์ของ นปช.เพื่อลดความสับสน และให้เว็บไซต์และแนวร่วมเหล่านั้นสามารถสร้างและธำรงเอกลักษณ์ของตนเองได้

อนึ่ง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ นปช. คือ http://uddred.blogspot.com ที่ผู้รักประชาธิปไตยสามารถอ่านข่าวสารจาก นปช.​และนำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างเสรี