เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ชาวนากับการเมือง (ต่อ)ทีมข่าว นปช.
9 กุมภาพันธ์ 2557