เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : สามัคคีชุมนุมเผด็จศึกทีมข่าว นปช.
21 กุมภาพันธ์ 2557