เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : สภาประชาชนกับนายกคนกลางทีมข่าว นปช.
13 กุมภาพันธ์ 2557