เผย ธกส.จ่ายเงินจำนำข้าวในฤดูข้าวนาปี 56/57 ตั้งแต่ 1 ต.ค. แล้วร้อยละ 91.1:ทีมข่าว นปช.
15 กุมภาพันธ์ 2557

เผย ธกส.จ่ายเงินจำนำข้าวในฤดูข้าวนาปี 56/57 ตั้งแต่ 1 ต.ค. แล้วร้อยละ 91.1
นางเบญจา หลุยเจริญ รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส. ทยอยจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาไปแล้วกว่า 60,000 ล้านบาท โดยใช้เงินที่ได้มาจากการระบายข้าว ของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนการจ่ายเงินให้กับชาวนาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. กล่าวคือ ใครนำข้าวมาเข้าโครงการก่อนก็ได้รับเงินก่อน ตามลำดับก่อนหลัง ไม่มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2556 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้กับชาวนาที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 วงเงิน 54,950 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้ชาวนาแล้ว 50,066 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างรอการอนุมัติอีก 4,884 ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารได้มีการจัดสรรเม็ดเงินนำไปจ่ายให้กับเกษตรกรตามภาคต่างๆ ดังนี้

1. ภาคเหนือ จัดสรรวงเงิน 18,700 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินให้ชาวนาไปแล้ว 17,723 ล้านบาท
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสรรวงเงิน 15,510 ล้านบาท เบิกจ่ายเงิน 13,850 ล้านบาท
3. ภาคกลาง จัดสรรวงเงิน 7,510 ล้านบาท เบิกจ่ายเงิน 6,931 ล้านบาท
4. ภาคตะวันออก จัดสรรวงเงิน 5,670 ล้านบาท เบิกจ่าย 4,631 ล้านบาท
5. ภาคตะวันตก จัดสรรวงเงิน 7,320 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,806 ล้านบาท
6. ภาคใต้ จัดสรรวงเงิน 240 ล้านบาท เบิกจ่าย 126 ล้านบาท

รวมทั่วประเทศ ธกส.จัดสรรวงเงิน 54,950 ล้านบาท ชาวนารับเงินแล้ว 50,066 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 91.1

(ขอบคุณ ThaiPublica สำหรับข้อมูล)