14 กุมภาพันธ์นี้ กำหนดการวางศิลาฤกษ์หลวงพ่อทวดองค์ที่สูงที่สุดในโลก ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา :ทีมข่าว นปช.
12 กุมภาพันธ์ 2557 


กำหนดการวางศิลาฤกษ์หลวงพ่อทวดองค์ที่สูงที่สุดในโลก
ในวันมาฆบูชา  14 กุมภาพันธ์นี้ ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

เวลา 9.00-11.00 น.    พิธีวางศิลาฤกษ์หลวงพ่อทวด
เวลา 12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (ตามซุ้ม)
เวลา 13.00 น.    แถลงข่าว นปช.แดงทั้งแผ่นดิน
เวลา 14.00 น.    ถลกหนังเทือก
เวลา 18.00 น.    รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย