กำหนดการ นปช."ลั่นกลองรบ" ประกาศเคลื่อนพลครั้งใหญ่ 1-2 มี.ค.นี้ เริ่มจาก จ.อุดรธานี :ทีมข่าว นปช.
27 กุมภาพันธ์ 2557

กำหนดการ นปช."ลั่นกลองรบ" ประกาศเคลื่อนพลครั้งใหญ่ 1-2 มี.ค.นี้ เริ่มจาก จ.อุดรธานี

1 มีนาคม 16.00 น. รวมพลังกันที่ทุ่งสีเมือง จ.อุดรธานีเวทีปราศรัยสลับกับหลักการให้ความรู้ดนตรีและพูดจาเชิงวิชาการ และนิทรรศการข้ามคืนไปถึงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม หุงข้าว หุงปลากิน

2 มีนาคม 9.00 น. ขบวนรถของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเคลื่อนออกจากกลางเมืองอุดรธานี มุ่งหน้าไปสู่ จ.กาฬสินธุ์ จะพักรับประทานอาหารกลางวันกันที่กลางเมืองเคลื่อนขบวน และมุ่งไป อ.ตักศิลา จ.มหาสารคามจนถึงขอนแก่น กำลังพลส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใจกลางอ.เมืองขอนแก่น จะมีการตั้งเวทีปราศรัยข้ามคืนจนถึงเช้าวันที่ 3 มีนาคม 8.00น. ร่วมเคารพธงชาติแล้วจึงแยกย้ายกลับไปทำภารกิจปกป้องประชาธิปไตยในท้องถิ่น 


ดังนั้นจะยุติการซ้อมพลในพื้นที่ภาคอีสาน พี่น้องแยกย้ายการกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ประกาศสัตยาบันร่วมกัน และกำหนดเวลาเคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพ ก็เคลื่อนมาจากทุกจังหวัด จากทุกเส้นทาง เสร็จพื้นที่ภาคอีสานในสัปดาห์ต่อไป เราก็จะไปซ้อมรูปแบบนี้ในพื้นที่ภาคเหนืออีกครั้ง เห็นรูปแบบจากการถ่ายทอดแล้ว หลังจากนั้นก็อยู่ในฐานที่ตั้งรอการประกาศนัดหมาย เมื่อไหร่เมื่อนั้นต้องพร้อมภายใน 24 ชม.เคลื่อนพลเข้ากรุงเทพทันทีเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย