เวลา 15.00 น. ปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมล่วงหน้า สส.เขตดอนเมือง :



ทีมข่าว นปช.
9 มิถุนายน 2556


วันที่ 9 มิถุนา เวลา 15.00 น. ปิดหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมล่วงหน้า สส.เขตดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 12 ที่สำนักงานเขตดอนเมือง โดยมีรายงานเอกสารจากประธานกรรมการประจำที่่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหลังปิดหีบลงคะแนน 15.00 น.

"ประกาศคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่12 เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร"

เรื่อง "รายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง" ตามที่คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกต้้้ง เขตเลือกตั้งที่12 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ตั้งแต่เวลา 15.00 น. นั้น

บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ลำดับที่1 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่รับมา 200 บัตร
ลำดับที่2 มีผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนน 168 คน
ลำดับที่3 บัตรเลือกตั้งเหลือ 32 บัตร

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ลงชื่อ  ประธานกรรมการประจำที่่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และกรรมการประจำที่เลือกตั้งอีก 8 คน




โดยช่วงเวลาที่มีผู้ทยอยมาใช้สิทธิ์การลงคะแนนเข้าคูหาเลือกตั้ง ก่อนปิดหีบเวลา 15.00 น.นั้น ทางด้าน อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธาน นปช. และคณะอาสาสมัครตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งของนปช. ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์และเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 12 สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ยังไม่พบสาเหตุหรือพฤติกรรมการทุจริตการเลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างใด